International
onboarding

- en blød landing

Når jeres virksomhed ansætter en medarbejder fra udlandet, er en vellykket onboarding-proces vigtig for alle parter.

Onboarding 2 Denmark har stor erfaring i at hjælpe virksomheder med international onboarding og løser de administrative opgaver i forbindelse med formalia omkring ansættelse og tilflytning:

 • Arbejds- og opholdstilladelse
 • Dansk CPR-nummer
 • Dansk bankkonto
 • MitID
 • E-boks

Desuden arbejder vi på det mere personlige plan med at klæde den internationale medarbejder på til mødet med det danske arbejdsmarked og samfundet som helhed.

International onboarding

- en blød landing

Når jeres virksomhed ansætter en medarbejder fra udlandet, er en vellykket onboarding-proces vigtig for alle parter.

Onboarding 2 Denmark har stor erfaring i at hjælpe virksomheder med international onboarding og løser de administrative opgaver i forbindelse med formalia omkring ansættelse og tilflytning:

 • Arbejds- og opholdstilladelse
 • Dansk CPR-nummer
 • Dansk bankkonto
 • NemID/MitID
 • E-boks

Desuden arbejder vi på det mere personlige plan med at klæde den internationale medarbejder på til mødet med det danske arbejdsmarked og samfundet som helhed.

International onboarding –
det handler om mennesker

For medarbejderen, som kommer til Danmark fra udlandet, venter ikke bare et nyt job men et helt nyt liv i Danmark. Måske følger der familie med, som også skal have en god start i de nye omgivelser.

Hos Onboarding 2 Denmark fokuserer vi på mennesker og på involvering ved at se på ressourcerne og lære af succeserne. Det gør vi blandt andet via forventningsafstemmende samtaler, hvor den nye medarbejder har muligheden for at tale med en uvildig og få afdækket alle de spørgsmål om flytningen til Danmark, der måtte være, praktiske såvel som personlige.

I vores onboarding-proces er der rum til at identificere interkulturelle forskelle og de eventuelle udfordringer, der måtte opstå i samarbejdet.

Vores erfaring viser, at internationale medarbejdere præsterer langt bedre i jobbet fra dag 1, når de er klædt ordentligt på til deres nye liv i værtslandet.

Onboarding af internationale medarbejdere

Slip for papirarbejdet. Når I udliciterer onboardingprocessen til os, behøver I kun koncentrere jer om de kontraktmæssige forhold og de øvrige formaliteter til Onboarding 2 Denmark:

 • Korrekt arbejdstilladelse
 • Dansk CPR-nummer, bankkonto, MitID, E-boks
 • Dansk adresse
 • Forventningsafstemmende samtale med den kommende medarbejder
 • Hjælp til familien, fx indskrivning i daginstitution og skole

Vi samarbejder med andre, der har stor erfaring inden for internationale relationer, netværk og interkulturel træning. Alt sammen for at gøre onboardingen af nye medarbejdere fra udlandet så vellykket som muligt for både virksomhed og den ansatte.

Hvis I ønsker det, kan vi stå for hele processen fra international rekruttering til onboarding.

Referencer

Referencer